Máy chấm công thẻ cảm ứng

Chấm công dùng thẻ cảm ứng sử dụng trực tiếp loại thẻ cảm ứng không tiếp xúc để quẹt ghi nhận thời gian vào/ra. Mỗi nhân viên được cấp 01 mã thẻ duy nhất trong khoảng thời gian xác định. Ưu điểm là khả năng sử lý nhanh chóng của máy.
Chat với gian hàng
; //}